Akce Tip Efekt lupa
 • 1 z 4

INFICIN - zabiják octomilek

Neohodnoceno
 

Nový systém k záhubě octomilek

 • BEZPEČNÉ POUŽITÍ
  působí jako požerový jed, nezatěžuje ovzduší
 • VYSOKÁ ÚMRTNOST
  působí také na rezistentní mouchy
 • DLOUHÁ ÚČINNOST
  průběžným přidáváním vody se udržuje po dobu
  6 – 8 týdnů aktivní na ploše ca. 16 m2
Dostupnost Skladem
520 Kč
429,75 Kč bez DPH
   
Kód produktu 02
Kategorie Inficin - Koupit
 

Návod k použití:

Z plastové dózy vyjměte návnadu (reakční kotouč). Na molitanovou houbičku ve spodní části dózy nalejte vodu tak, aby byla řádně nasátá až po její horní okraj. Poté položte návnadu zpět na mokrou molitanovou houbičku a uzavřete víčkem. K dosažení úplného účinku dodržujte aktivační teplotu

10 – 20°C. Po 24 hodinách aktivace odklopte víčko a položte na vodorovnou plochu v místě výskytu octomilek, mimo dosah dětí a zvířat! Inficin působí po dobu 6-8 týdnů při pravidelném doplňování vody. Vodu doplňujte středem otvoru návnady maximálně po horní hranu molitanové houbičky. Návnadu nepřelévejte vodou!

 

Průběžně odstraňujte uhynulé octomilky jemným smetáčkem z povrchu návnady!

 Octomilky - 1  Octomilky - 2

 

Aktivační čas boxu Inficin – Zabiják octomilek:

Teplota místnosti ca. 20°

ca. 12 hodin

Teplota místnosti ca. 15°

ca. 18 hodin

Teplota místnosti ca. 10°

ca. 18 – 24 hodin

 

Pevná látka (tableta)

Požerový jed proti mouchám (insekticid)

S-[(6-Chlor-2-oxooxazolo[4,5-b[pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O, O-dimethylthiophosphat/Azamethiphos

EC č.: 252-626-0, 20g/kg

 

Čas potřebný pro biocidní účinek: 12-24 hodin.

 

Čekací období: žádné, požerový jed

 

Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Vyvarujte se kontaktu s tabletou. Tablety nedělte. P391 Uniklý produkt seberte. Produkt je určen k maloobchodnímu prodeji. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace nebo povrchové vody. Velmi jedovatý pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. P260 Nevdechujte prach. V případě potíží při nadýchání vyhledejte lékaře. Je-li požadována lékařská rada, mějte u sebe balení nebo etiketu. P302

+ 350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Může způsobit alergickou kožní reakci.

 

Skladování: Uchovávejte stranou od potravin a krmiv a mimo dosah dětí a zvířat. P235 Uchovávejte v chladu. P402+404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. P233 [Při přepravě] uchovávejte obal těsně uzavřený. Popřípadě přepravujte v další krabici. P405 Skladujte uzamčené.

S nádobou a zbytky výrobku zacházejte jako s nebezpečnou látkou a musí být odstraňovány na místech sbírající nebezpečné látky. Kódové číslo odpadu podle ÖNORM S2100: 53103. Kód evropského katalogu odpadů 02 01 08 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky.

 

Produkt obsahuje: Azamethiphos (CAS: 35575-96-3)

 

DATUM VÝROBY, ČÍSLO ŠARŽE: viz obal

DOBA POUŽITELNOSTI: 3 roky od data výroby

 

Hmotnost balení: 180 g

 

Výrobce: Laboratorium Buchrucker Hygiene GMBH, Aschacherstraße 1, 4100 Ottensheim, Rakousko

Dovozce: LIPERA s.r.o., Boršice u Blatnice 300, Boršice u Blatnice 687 63

Servis: +420 602 747 484 

Hmotnost 0.18 kg